Afrokaribská náboženstvíČlánky

Trojitá povaha boha: Olofi, pán země (IV. díl)

Olofi je nejnižším aspektem nejvyššího božství, ale zároveň je pro člověka také nejvyšším poznatelným božským aspektem. Jako pán země je nejblíže k pozemským záležitostem a lidská mysl nemá takové potíže jej uchopit. Je jediným z božských aspektů, k němuž se santerové modlí. Ovšem stále je považován za příliš odloučeného na to, aby po něm mohli lidé cokoliv žádat. Proto zůstává předmětem modliteb a meditací, zatímco konkrétní žádosti a prosby věřících směřují k ještě nižším božím emanacím, k orišům. Jeho podstata je mužská a někteří santerové jej považují za vysoce vyspělý aspekt oriši Obataly. Olofi, stejně jako Obatalá, bývá ztotožňován s Ježíšem Kristem.

Olofi je ze všech božích aspektů uctíván nejčastěji, avšak ne přímo. Nejvyšší kněží, babalawové, mohou být zasvěceni do jeho mystérií. Jedná se o nejvyšší zasvěcení, jehož lze v santeríi dosáhnout, avšak ani zdaleka není přístupné všem babalawům.

V jeho jméně je opět předpona ol znamenající pán či vládce. Přípona ofin má více možných významů. Ofin je jorubské slovo označující zákon, příkazy, zákazy a kázeň. Poukazuje také na svrchovanost a nezávislost vlády. Jméno Olofin Orún se používá jako jeden z vedlejších titulů Olodumareho. Jeho další jméno je Olofin Ayé, nejvyšší vládce země.[1]

Trojitá povaha boha v kubánské santeríi (I. díl)

Trojitá povaha boha: Olodumare, nejvyšší bůh (díl II.)

Trojitá povaha boha: Olorun, pán nebes a slunce (III. díl)

Více podrobností naleznete v knize Santería: uctívání svatých na Kubě.

[1] Awolalu, J. O.: Yoruba Beliefs and Sacrificial Rites. Athelia Henrietta Press, New York 1996, s. 34.