Články

Příběh Panny Marie z Ville Bonheur

V roce 1884 se ve vesnici Ville Bonheur poblíž slavného vodopádu zjevila Panna Marie. Její postava se údajně objevila ve větvích palmy ve formě nádherného světla. Poté zamávala svými úžasnými křídly a požehnala užasle přihlížejícím lidem. Panna Marie zůstala ve větvích palmy po dlouhou dobu a celý venkov ji mohl spatřit. Když katolický kněz z místní farnosti viděl, jak prostý lid tuto světelnou pannu zbožňuje, vyšel ven, aby zjevení odehnal. Panna nakonec zazpívala překrásnou píseň a odešla z vlastní vůle, aniž by byla knězem jakkoliv vyrušena. Lidé pak začali přicházet k palmě, kde se zjevila, a byli zázračně vyléčeni ze svých nemocí a dostávalo se jim pomoci v nejrůznějších záležitostech. Zanedlouho začali lidé strom uctívat. Novinky o svatém zjevení i o zázračném stromě se šířily po celém Haiti a do vesnice přicházelo více a více lidí. Katolická církev se začala cítit opomíjená, až byl místní kněz tak popuzen, že přikázal, aby byla palma pokácena. Nicméně nemohl najít nikoho, kdo by byl ochoten posvátný strom zahubit. Nakonec se kněz rozhněval natolik, že vzal mačetu a rozběhl se ke stromu, aby jej pokácel sám. Ovšem jakmile čepel poprvé dopadla na kmen stromu, mačeta se od něj odrazila a uhodila kněze do hlavy. Kněz s velmi vážným zraněním skončil v nemocnici v hlavním městě, kde brzy nato na následky zranění zemřel. Později byl strom přece jenom pokácen z církevního rozkazu a na jeho místě byl vybudován kostel. Je zaznamenáno, že hned několik kostelů stojících na tomto místě vyhořelo, jeden byl dokonce zničen úderem blesku.

(Příběh pochází z knihy Zora NealeHurston: Tell my horse. Voodoo and life in Haiti and Jamaica. Perennial Library, New York 1990.)