Články

Orúnla

V santeríi je nejznámější pod jménem Orúnla, ačkoli se mu rovněž říká ifá. Orúnla radil Obatalovi při stvoření světa. Když byl svět hotový, Orúnla svůj čas spravedlivě rozdělil na dvě poloviny a jednu jeho část trávil v nebesích a druhou na zemi. Do posvátného města Ilé Ifé se vracel, kdykoliv bylo zapotřebí jeho pomoci. Od těch dob je známý také pod jménem Gbaje Gborun, „ten, který žije v nebesích i na zemi“. V období obchodu s otroky bylo toto jméno zkomoleno na Iboru Iboja. Jeho třetím jménem je Ibochiche. Provolání kombinace všech tří Orúnlových jmen, tedy Iboru-Iboya-Ibochiche, se stalo slavnostním provoláním ke vzdání úcty jeho kněžím, babalawům.

Je pánem čtyř světových stran. Podle jednoho z posvátných mýtů, patákí, byl Orúnla po svém narození zaživa pohřen pod posvátným stromem seiba, jehož kořeny a koruna spojovaly zemi a nebesa, zatímco jeho větve ukazovaly do čtyř světových stran. Orúnla se od seiby naučil mnohá tajemství a od těch dob je úkolem babalawů, Orúnlových kněží, udržovat při věštění spojení mezi tazatelem a oriši a ukazovat mu správný směr, podobně jako to činí seiba v přírodě. Říká se, že kdo nedbá rad Orúnlových kněží, bude v životě zažívat pouze neštěstí pocházející od oriši Eleguy.

Protože byl Orúnla přítomen stvoření člověka, zná osud každého jednotlivce i jeho životní úkol, který si duše volí ještě před svým zrozením a po něm na něj zapomíná. Znovu jej lze zjistit pouze prostřednictvím věštění Ifa, kterému vládne právě Orúnla. Může lidem radit, jak mají zlepšit svůj život tím, že budou sledovat dráhu svého zvoleného osudu. Podle santeríi je následování pravé životní cesty člověka jedinou možností, jak být v životě šťastný. Všechna neštěstí, nehody a nemoci pocházejí od odchýlení se od vlastního osudu nebo ze zanedbání svých povinností.

Se svou železnou vůlí Orúnla tíhne k drastickým opatřením a tvrdým řešením. Přesto je jedním z nejmilovanějších orišů na Kubě. Lidé se s ním radí pouze ve velmi závažných otázkách.

Ačkoli je Orúnla největším věštcem, nikdy se nesnižuje k věštění pomocí orákula diloggún. Je tomu tak od doby, co jej Jemandža zahanbila, protože byla ve věštění lepší než on. Proto také ženy nesmějí být jeho kněžkami.

Více podrobností naleznete v knize Santería: uctívání svatých na Kubě.