Afrokaribská náboženstvíČlánky

Ogún

Je velikým válečníkem, pánem hor, nerostů, železa i všech nástrojů z něho vyráběných. Je samotářský a žije v lesích. Když orišové sestupují na zemi, je to právě Ogún, kdo jim čistí cestu svou mačetou.

V Africe byl Ogún jedním z vládců města Ilé Ife a po své smrti se stal zbožštělým předkem. Je jedním z nejstarších orišů. Je považován za pána železa a všech kovů. V Africe znali zpracování kovů na velmi dobré úrovni dříve než v Evropě a toto umění bylo nesmírně důležité. Ogún je zručným řemeslníkem. Postupně se stal patronem všech profesí, při jejichž vykonávání se používá železo, tedy kovářů, vojáků, lovců, ale i holičů či řezníků. Podle některých badatelů může Ogún také představovat symbolický přechod od kočovných loveckých kmenů k usedlým zemědělcům.

Zároveň je symbolem spravedlnosti. Často je vzýván jako svědek dohod a smluv mezi lidmi. V Nigérii je víra v Ogúnovu spravedlnost tak silná, že kdykoliv se vyznavač tohoto božstva dostane před soud, přísahá na kus železa představující Ogúna místo na bibli či na korán. A protože lidé v Nigérii věří, že Ogún je schopný kruté pomsty, nikdo se při takovéto přísaze neodváží lhát. Lidé přísahající na Ogúna samozřejmě věří ve všeobecnou boží spravedlnost. Domnívají se však, že příslovečné „boží mlýny“ melou příliš pomalu, kdežto Ogúnovy tresty přicházejí skutečně rychle.

Pro všechny tyto své vlastnosti je Ogún velmi vážený i obávaný zároveň. Představuje válku a všechna neštěstí, která působí nehody, tragédie a násilí. Je symbolem bolesti a hrůzy. Jeho následovníci se snaží si jej naklonit právě proto, aby je před těmito věcmi ochránil.  Pod jeho vládu spadají všechny násilné zločiny, při nichž je použita jakákoliv kovová zbraň. Zároveň je zodpovědný za vlaková neštěstí a automobilové nehody, při nichž je prolita krev. Své oblíbence chrání před zločiny i nehodami. Proto je v Africe považován za patrona řidičů a cestovatelů, ovšem ochraňuje také vězně. Může pomoci s hledáním zaměstnání, pokud se lidé nevyhýbají práci.

Jeho vlastnosti v Novém světě jsou podobné jako v Africe. Je duchem železa a náleží mu také veškeré minerální bohatství ukryté v hlubinách země. S neštěstími a tragédiemi začal být pravděpodobně spojován kvůli své spojitosti se železem, které je nejen užitečným nástrojem, ale odedávna se používá k výrobě smrtících zbraní.

Ogúnova síla se vyvíjela pomalu v průběhu staletí, stejně jako technologie a civilizace, pro jejichž vývoj bylo zpracování železa důležité, a proto je s nimi Ogún rovněž spojován. Je přítomný v každém městě, protože technologie je základem civilizace.

Více podrobností naleznete v knize Santería: uctívání svatých na Kubě.