Články

Kříž a křižovatky ve vúdú

Víte, jaký je skutečný význam kříže ve vúdú?

Cross-and-serpent

Kříž

Kříž má ve vúdú obrovský význam. Mnoho učenců dříve tvrdilo, že otroci tento symbol převzali od katolické církve až na Haiti. Nicméně když se začala podrobněji zkoumat kultura původních afrických kmenů, badatelé s překvapením zjistili, že kříž měl v Africe nemalý význam ještě před příchodem prvních bělochů.

I dnes se kříž nachází téměř na všech vúdúistických oltářích a jeho skutečný význam má s křesťanstvím společného jen málo:

Pata vertikální linie kříže spočívá v samotných vodách propasti, z nichž vzešel všechen život. Tam se nachází mýtická země jménem Gínen, bájný ostrov pod mořem, kde sídlí loa a kde spočívají duchové mrtvých předtím, než jsou opětovně vyjmuti z vody. Vrchol vertikální linie se dotýká samotných nebes, v nichž sídlí Bůh, který je tak nesmírný, že je pro lidskou mysl neuchopitelný. Kříž tak představuje doslova vše, záležitosti duchovní i lidské. I proto jsou ve vúdúistických obřadech zdraveny čtyři kardinální body. A mimochodem, proto se v obřadech na počest loa Petro pracuje s body mezi nimi.

Křižovatky

crossroads_feature

 Z významu kříže se dá usuzovat i na význam křižovatek. Místa, kde se různorodé cesty setkávají, jsou pro vyznavače vúdú magická. Křižovatky čtyř cest jsou fyzickým obrazem kříže na zemi a symbolizují rozličné možnosti lidského osudu.

Papa Legba je nejznámějším vúdú božstvem. Je strážcem bran. Kráčí mezi světy a při svých poutích se opírá o svou hůl, která představuje vertikální linii kříže a spojuje svět lidí se světech duchů. Před každým obřadem, modlitbou či meditací je nutné mu věnovat drobnou obětinu, aby umožnil komunikaci mezi hmotným a nehmotným světem.