ČlánkyNovinky

Eleguá

Je jedním z nejdůležitějších orišů. Je známý šprýmař a podvodník, který neustále zkouší a pokouší lidskou povahu. Pro tuto svou vlastnost byl někdy přirovnáván k ďáblovi. Právě Eleguá zprostředkovává kontakt lidí s oriši a bez jeho pomoci by nemohly fungovat žádné obřady či kouzla.

Jméno Eleguá je složeno ze dvou slov, a to Elégbára a Elégbà. Elégbára znamená pro Joruby „dareba“ či „šprýmař“, zatímco Elégbà znamená „chromý“ nebo „mrzák“. Význam slova elé je podobný slovu ol, tedy „vládce“ či „pán“. Ovšem jako èlé má toto slovo zcela odlišný význam. Jedná se o starý válečný pokřik a může být použito i k označení železných zbraní. Bara označuje životní sílu. Egbárá je druh krysy, hutie, která je proslulá svou mrštností a hbitostí.

Eleguá je známý též jako Elegbara nebo pod svým starým africkým jménem Ešu. Jako Eleguá představuje potenciál všeho, co se může stát. V podobě Elegbary je zosobněním moci. Ešu je věčným poutníkem hbitě se přemisťujícím z místa na místo a zjevujícím se tam, kde je nejméně očekáván.

Více podrobností naleznete v knize Santería: uctívání svatých na Kubě.