Afrokaribská náboženstvíČlánky

Trojitá povaha boha: Olorun, pán nebes a slunce (III. díl)

Je pánem nebes, což znamená, že je všudypřítomný a jeho síla ašé se rozprostírá ve všem stvořeném, zvláště pak mezi věšteckými znaky orákula diloggún. Také je pánem slunce, jehož paprsky ozařující celý svět pomáhají šířit blahodárnou životní sílu ašé, jejímž zdrojem je Olodumare.

Prostřednictvím Oloruna je boží esence rozdělována na menší části, takže všechna božstva a duchové jsou považováni za jeho aspekty, takže ačkoliv lidské bytosti nemohou Oloruna poznat, spatřit jej nebo s ním přímo komunikovat, mohou poznávat jeho jednotlivé aspekty v podobě orišů či jiných božstev.

Olorun je nejvyšší tvůrčí silou. Vládne všem neviditelným říším stvoření, díky čemuž je považován za boží aspekt vedoucí další vývoj stvoření. Součástí kosmologie santeríi je totiž víra v neustálý vývoj všech živoucích bytostí, lidí i duchů. Do toho konceptu spadá i evoluce, kterou santería na rozdíl od křesťanské víry neodmítá.

V původní transkripci se toto jméno píše Olorún. Opět sestává z předpony ol, znamenající pán či vládce. Přípona může být psána jako õrún, slunce, nebo jako orún, nebesa. Olorun je tedy pánem slunce a nebes. Olorun má množství dalších jmen a každé z nich vyjadřuje část jeho podstaty. Jako Olorun Alabosúdaye je ochráncem země a připomíná nám, že nejvyšší bůh není vzdálený, ale naopak přítomný v každé drobnosti utvářející pozemský svět. Jako Olorun Alabosúnife je ochráncem posvátného města Ilé Ifé, legendárního jorubského posvátného města. Toto město bylo údajně prvním stvořeným místem na zemi a v jorubských mýtech plní podobnou symbolickou roli jako zahrada Eden v bibli. Protože je ochráncem města Ilé Ifé, je považován i za ochránce veškerého života i za jeho prvotní zdroj. Jako Olorun Alayé je živoucí silou a jako Olorun Elemi je pánem lidského dechu, kdy coby zdroj všeho života vdechuje lidem jejich duši.[1]

Může být obtížné rozlišit jemný rozdíl mezi Olodumarem představujícím nejvyšší božství a Olorunem jakožto nejvyšší tvůrčí silou. Olodumare je prvotní příčinou bytí, součtem všech viditelných i neviditelných věcí a základem stvoření. Olorun je naproti tomu aktivní stvořitelskou silou ve vesmíru. Zatímco Olodumareho můžeme, přestože je ve skutečnosti bezpohlavní bytostí, metaforicky popsat jako velikou matku dávající prvotní podnět k veškerému stvoření, jež však sama zůstává pasivní, Olorun je díky své solární podstatě mužským, a tedy aktivním principem stvoření.

Trojitá povaha boha v kubánské santeríi (I. díl)

Trojitá povaha boha: Olodumare, nejvyšší bůh (díl II.)

Trojitá povaha boha: Olofi, pán země (IV. díl)

Více podrobností naleznete v knize Santería: uctívání svatých na Kubě.

[1] Ócha’ni Lele: Sacrificial Ceremonies of Santería: A Complete Guide to the Rituals and Practices. Destiny Books, Rochester 2012, s. 28 a 29.