Recenze

Paul Farmer: Haiti After the Earthquake

51bgv3kyfdl-_sx328_bo1204203200_ 

Kniha od harvardského lékaře a vědce, který se dlouhá léta zabýval zdravotnickou problematikou na Haiti a působil zde dokonce i jako diplomat.

Paul Farmer popisuje okamžiky bezprostředně po zemětřesení, potíže se zásobováním i dalšími věcmi, ale také se věnuje historii země a hlubším příčinám toho, proč mělo zemětřesení z roku 2010 tak ničivý dopad. Autor nechápe zemětřesení ani jiné katastrofy jako „pouhé“ přírodní úkazy. V širším kontextu je spatřuje jako sociální problémy, zejména proto, že kdyby na Haiti fungovala sociální a zdravotní péče, stejně jako základní infrastruktura, tyto katastrofy by pro Haiťany neměly tak ničivé dopady. V tomto kontextu se autor zamýšlí také nad širší politickou agendou, která je úzce spjata se zdravotnickou i další pomocí.

Čtení to není jednoduché. Tedy, abychom si dobře rozuměli – použitý jazyk je srozumitelný dobře. Je obtížné číst o tom, jak na Haiti umírají lidé na nemoci, na něž se u nás umíralo v předminulém století a dnes jsou díky prevenci vymýceny anebo je jejich léčba na velmi pokročilé úrovni. V každém případě je tato kniha unikátním svědectvím člověka a lékaře, který byl na Haiti v prvních dnech po zemětřesení.

Závěr: Zajímavá a smutná četba pro zdravotníky a pracovníky charitativních a humanitárních organizací, pro studenty a další zájemce.