Afrokaribská náboženstvíČlánky

Obatalá

Obatalá je nejčistším, nejsvětlejším a nejmírumilovnějším orišem. Je prvním z orišů a synem nejvyššího Boha. Náleží mu lidská hlava, v níž podle věřících sídlí lidská duše.

Jméno Obatalá lze rozdělit na dvě slova: na oba a álá. Slovo oba znamená „král“, „pánů či „panovník“, álá lze přeložit jako „bílý plášť“. Společně tedy označují Obatalu jako „pána bílého pláště“. Nejedná se pouze o vyjádření barvy látky, ale o samou podstatu všech Obatalových činů. Podle pověstí byl celý svět stvořen z bělostné záře. Slovo ala má také další významy. Když je zapsáno a vysloveno jako ãlá, znamená hranici nebo omezení nastolené jinou silou. Jestliže je psáno àlá označuje vidění nebo sen. Obatalá tedy může být chápán jako král nastavující duchovní i fyzické hranice tohoto světa a také jako oriša přinášející duchovní vize, vidění a sny.

Podle jiného etymologického výkladu by mohl být Obatalá spojován se starým Egyptem. Slovo ala by totiž mohlo být odvozeno ze slov latur au anebo laur au, což jsou označení používaná starými Egypťany pro Nil. Jméno Obatalá by pak bylo možné překládat jako „Král Nilu“ nebo v náboženském smyslu „Bůh Nilu“. Obatalá někdy bývá popisován jako někdo, kdo pracuje s hlínou či blátem, a také jako „otec s šedivým vousem“. Egyptský bůh Chnum je popisován jako hrnčíř, který stvořil lidi i bohy z hlíny, a od té doby je známý jako stvořitel, otec i matka všeho jsoucího, stvořitel nebes i země, vodstev i hor, ptáků, ryb a všech zvířat a také jako ten, kdo vdechuje život dětem. Připomeňme si, že právě Obatalovi náleží všechny nenarozené děti, o jejichž vývoj pečuje. Tuto teorii podporuje také zjištění, že ve starém Egyptě žila poměrně početná komunita pocházející ze subsaharské Afriky. Další zajímavou shodou může být shoda staroegyptského slova masu, znamenajícího vytvořený či vymodelovaný z hlíny, a jorubských slov ma a su, které dohromady znamenají tvarovat či vytvořit.

Podrobnosti o jeho povaze se dozvídáme také z jeho dalších jmen. Bývá nazýván Alabalashe, neboli „ten, který je úspěšný a třímá žezlo“. Jako Ibikeji Edumare je zástupcem Olodumareho. Atérerekáiye se rozprostírá přes celou zemi. Jakožto Alamo Rere pracuje s hlínou, což je odkaz na stvoření prvních lidí z hlíny a také na to, že Obatalá formuje dítě v matčině děloze.

Více podrobností naleznete v knize Santería: uctívání svatých na Kubě.