Knihy

Encyklopedie vúdú - obálka

Encyklopedie vúdú

Více než 900 hesel a téměř 400 stran činí z této encyklopedie nepostradatelný zdroj informací pro každého zájemce o haitské náboženství a magii i o haitskou kulturu jako takovou. Abecedně seřazená hesla obsahují přehled více i méně známých duchů a božstev, popisy obřadů a rituálů, ale také důležitých historických pojmů a událostí a osobností spojených s vývojem vúdú.
Encyklopedie je zaměřená především na haitské vúdú. Okrajově se zabývá také africkým vodun, mississippským voodoo nebo formou americké lidové magie známou jako húdú. Stručně se dotýká i souvisejících témat, jako jsou další náboženství africké diaspory, obchod s otroky nebo dějiny Haiti.


Zasvěcení do haitského vúdú

Zasvěcení do haitského vúdú je třetí knihou české autorky Veroniky Šulcové, která se ve své tvorbě zaměřuje na afrokaribská náboženství. V čem je tato kniha jedinečná? Autorka zde spojuje vyprávění vlastních zážitků s vúdú na Haiti s akademickým výkladem pojednávajícím o základech a hlavních principech haitského vúdú.

V knize naleznete odborné informace vedle autentických prožitků. Střetnutí středoevropské kultury a uvažování s haitskou kulturou a mentalitou jsou místy vážná i humorná. Jako celek je kniha určena odborné i laické veřejnosti a představuje čtenářům vúdú i Haiti nikoli jako děsivý kult a bohem opuštěnou zemi, ale naopak jako hluboce lidské náboženství oslavující život v zemi, kde se nežije snadno.

OBSAH KNIHY

Zasvěcení do haitského vúdú - obálka

Santería: Uctívání svatých na Kubě

Santería, Lucumí nebo Las Reglas de Oča – U nás prakticky neznámé náboženství má ve světě více jak sto miliónů vyznavačů. Není však pouhým „kubánským vúdú“, jak se někteří mylně domnívají. Santería, jejímž jiným názvem je lucumí neboli přátelství, je velice komplexním náboženským systémem s jasnou představou o fungování světa, lidském osudu i o roli dobra a zla. Navzdory silnému propojení santeríi s křesťanstvím spočívají její kořeny hluboko v srdci Afriky.

Santería si přizpůsobila původní přírodní magii pro použití v moderní asfaltové městské džungli. I to je nejspíše důvodem, proč její obliba ve světě stále roste – jedná se o živé náboženství, přizpůsobené potřebám moderního člověka.

Santería je zároveň náboženství, které hledá božství v nejběžnějších a obyčejných věcech. Je to náboženství „tady a teď“ orientované nikoliv na posmrtný život či na hledání nadzemského ráje, ani na umrtvování běžných lidských potřeb. Řeší vzniklé krize a snaží se jim předcházet. Prostřednictvím svých pravidel člověka vychovává k morálním zásadám a k naplnění jeho individuálního životního poslání tak, aby byl zároveň co nejprospěšnější svému okolí.

OBSAH KNIHY
Recenze od Ivana Černého


Vúdú: Magie a náboženství

Kniha poutavě shrnuje informace o tomto synkretickém afro-karibském náboženství a je vhodnou četbou nejenom pro zájemce o teoretickou část této problematiky, ale i pro osoby se zájmem o praktickou stránku věci, kteří zde naleznou údaje o filosofických a kosmologických základech vúdú, i množství užitečných rad a návodů.

Tato kniha v sobě spojuje populárně-naučný text s hloubkou antropologicko-religionistické studie. Obsah knihy je ojedinělý nejen svým rozsahem a zveřejněním mnoha informací, které doposud nebyly v českém prostředí publikovány, ale i uvedenými možnostmi praktikování vúdú v našich podmínkách.

Autorka čtivě zpracovává údaje o vúdú od jeho afrických kořenů, přes historii a vývoj na Haiti, až k popisu tamních božstev. V knize dále naleznete kontroverzní témata jako je obětování či posedlost. Dále popis významu snů, rituálních pomůcek a nástrojů, zahrnující i slavné vúdú panenky, temné stránky vúdú včetně fenoménu zombie a lidských obětin a množství původních i novodobých receptů zahrnující prášky, oleje a množství rostlin a dalších korespondencí.

OBSAH KNIHY
Mikiho video recenze

Reportáž ze křtu od Cornyho

vudu---prebal---náhled-pro-Veroniku