Perličky a humorZajímavosti

Historka o posedlosti

V polovině 80. let 20. století členové jednoho tradičního wiccanského covenu prováděli rituál, během něhož Bohyně hovoří skrze hlavní kněžku.

Namísto toho, aby Bohyni pouze volali mnoha jejími jmény, rozhodli se členového tohoto covenu volat při každém rituálu vzývat určitou bohyni… Afroditu pro lásku, Demeter kvůli léčení Země, a tak podobně. Toho večer volali Athénu, aby jim požehnala projasněnou myslí a vědomostmi. Jak bylo obvyklé pro gardneriánský coven, byli všichni účastníci obřadu oděni v rouše nebeském, tedy nazí, až na jejich posvátné šperky.

Té noci se však přihodilo něco, co neočekávali. Kněžka sebou náhle škubla. Když poté zvedla hlavu, měla v očích záři, jakou u ní předtím ostatní členové covenu nikdy nespatřili. Každému přítomnému muži i ženě po páteři přeběhl mráz. Postava uprostřed kruhu zírala dolů na své tělo, znovu zvedla hlavu a jasným, vážným hlasem se zeptala: „Proč jsem nahá?!“

Pokračovala tím, že všem zúčastněným řekla, jací jsou neschopní blázni, kteří jsou zcela nehodní jejího požehnání. Poté se kněžka zhroutila a pocit božské přítomnosti zmizel, zanechávajíc účastníky ztuhlé a neschopné promluvit. Později někteří obvinili kněžku z úmyslného překažekažení shromáždění za účelem získání pozornosti. Jiní si byli jistí, že onen trestající hlas nepatřil jejich kněžce. Další byli znepokojeni a rozhodli se o Athéně zjistit více než pouhý krátký odstavec, který si o ní pamatovali z hodin ve škole. Zjistili, že Athéna se nikdy neukazovala nahá a bylo by považováno za velikou svatokrádež, kdyby ji tak chtěl někdo zobrazit. Ve skutečnosti byly její sochy pravidelně haleny do nákladných rób a každý rok byly rituálně převlékány do nového pláště.

Podobná situace ve v onom covenu již nikdy neopakovala. Kněžka byla dostatečně traumatizovaná svým posledním zážitkem a nějaký čas odmítala jakékoliv další podobné zážitky. Coven se brzy poté rozpadl z mnoha dalších důvodů.

Tato příhoda se stala legendou mezi tamějšími wiccanskými skupinami a postupně se rozšířila i ke zbytku pohanské komunity.

Zdroj: Kenaz Filan, Raven Kaldera: Drawing Down the Spirits: The Traditions and Techniques of Spirit Possession. Destiny Books 2009.

Více podrobností naleznete v knize Santería: uctívání svatých na Kubě.