Zajímavosti

ČlánkyZajímavosti

Relativnost dobra a zla

Raul Canizares v jedné ze svých knih o kubánské santeríi říká, že pojmy dobra a zla v tomto náboženství nejsou absolutní, nýbrž relativní. To, co je pro křesťany se západním způsobem myšlení špatné, je v očích vyznavačů santeríi často prostá nerovnováha životní síly ašé. A zároveň to, co mohou křesťané se západním smýšlením považovat za dobro, bude pro vyznavače santeríi představovat závažný přečin.

Relativnost dobra a zla potvrzuje tato historka:

Jednoho dne jistý římskokatolický kněz v malém latinskoamerickém městečku pokácel strom, jemuž byli místní vyznavači santeríi zvyklí přinášeli obětiny. Kněz se domníval, že pomohl svým sousedům, protože odstranil předmět, který je lákal k uctívání falešných idolů, což je smrtelný hřích. Nicméně místní santerové  byli přesvědčeni o tom, že kněz svým jednáním zapříčinil velmi vážnou nerovnováhu.

Jeden santero se na knězův čin ptal orákula, jehož odpovědi naznačovaly, že kněz bude  za své jednání velmi vážně potrestán. Ještě té noci dostal kněz srdeční záchvat a zemřel. Křesťané začali obviňovat vyznavače santeríi z jejich příslušnosti k satanistickému kultu používajícímu černou magii k poškozování svatých mužů.

Z křesťanského hlediska kněz pouze naplňoval příkazy své víry. Ovšem z pohledu santeríi pokácením stromu zahubil posvátnou bytost a zároveň schránku posvátné síly ašé.  Z duchovního hlediska byl tento čin rovný vraždě.[1]

 

[1]      Canizares, Raul J.: Cuban Santeria. Walking with the Night. Destiny Books, 1999. Strany 5-6.