V santeríi je Čango jedním z nejoblíbenějších orišů. Říká se mu také Alafin či Alafia, což jsou tituly používané v Africe pro krále. Je skvělým tanečníkem a jako takový je středem každé oslavy. Miluje dobré jídlo, které k oslavám a večírkům patří. Kromě tance a oslav miluje také ženy, které rád svádí. Díky tomu je znám jako nenapravitelný lovec žen. Je pánem blesků a ohně a je spojován také s válkou, s mužností a s mocí. Při magických pracích je žádán o pomoc všude tam, kde je ve hře moc, potřeba získat převahu či nadvládu nebo v někom probudit vášeň. Pomáhá s vyplněním obtížných úkolů a zdánlivě nesplnitelných přání, zvláště lidem, kteří se nebojí pro dosažení svých cílů obětovat sami sebe a tvrdě pracovat.

Je jedním z nejoblíbenějších orišů a má miliony vyznavačů. Ti při zaslechnutí jeho jména povstanou a rychle zamumlají „Kabiesile“ na počest oriši. Toto provolání znamená „Sláva jeho veličenstvu“ a je tradičním projevem úcty jorubským králům. Rovněž bývá provoláváno, když udeří blesk. Jeho variantami jsou provolání „Kabiesi“ se stejným významem a „Kabio, kabio sile“ překládané jako „Vítej v mém domě“. Jinde při vyslovení jeho jména vstávají věřící ze židlí a dělají na jeho počest gesto podobné přípitku.

Čango se může projevovat jako mimořádně plodná energie, nebo jako ničivá síla. Má velmi silný smysl pro spravedlnost, k jejíž obraně je často vzýván. Je mocným léčitelem a pomáhá lidem v boji s nemocemi. Naopak osoby, které si Čanga neváží, postihne podle santerů veliké neštěstí.

Všichni santerové si dávají pozor, aby v Čangově přítomnosti nikdy nezapalovali oheň nebo nekouřili cigaretu či doutník. Jsou známa mnohá svědectví o tom, jak vzal Čango zapálený doutník z rukou neopatrného věřícího a s velikou chutí snědl jeho rozpálený konec, aniž by se jakkoliv popálil. Podobné případy jsou hojně zaznamenávány i v haitském vúdú, kdy posedlé osoby okusují rozpálená polena.

Když santerové slyší hromobití, říkají, že je to Čango cválající na svém bílém koni nebesy. Podobně i při narození některého z Čangových dětí obvykle zuří bouře, blesky křižují oblohu a hrom burácí. Tyto děti se obvykle rodí se zvláštním znamením na těle. Často to bývá znaménko na horním rtu nebo zrzavá barva vlasů. V některých částech Kuby se rudovlasé děti nestříhají až do puberty. Věří se, že Čangovy děti jsou schopné velice přesně předpovídat budoucnost a pracovat s ohněm, aniž by se popálily. Čango je pro ně ochoten i zabíjet a k pomstě urážek často využívá sílu ohně. Naopak bouře jsou pro jeho děti pozitivním znamením a obvykle při nich cítí příval energie.

Více podrobností naleznete v knize Santería: uctívání svatých na Kubě.