Afrokaribská náboženství

haiti-voodoo-2

Afrokaribská náboženství se začala utvářet přibližně od 16. století. Největší vliv na jejich formování mělo obchodování s otroky, v jehož rámci byli obyvatelé rozličných afrických zemí masově převáženi do Nového světa, zvláště do oblastí v Karibiku a v Jižní Americe, kde pracovali na třtinových či kávových plantážích.

Touto nucenou migrací došlo k postupnému spojení hned několika kultur, jejich tradic i náboženských zvyklostí. Za nejvýznamnější z nich jsou obvykle považována původní africká náboženství, z nichž jsou to především jorubské, fonské a konžské náboženské tradice, křesťanství, zvláště různé formy lidového katolicismu a uctívání světců. Dnešní podobu afrokaribského synkretismu ovlivnila také animistická náboženství původních indiánských obyvatel Karibiku a Jižní Ameriky, evropská lidová magie, svobodné zednářství a v pozdější době také moderní spiritistické hnutí.

Spojením všech těchto vlivů vznikla v Karibiku skupina takzvaných synkretických afrokaribských náboženství. Pro většinu z nich je typická víra v jediného boha a duchy, kteří mu slouží a pomáhají lidem naplňovat jejich pozemský osud. Obřady těchto náboženství jsou oslavami života a velmi důležitou roli v nich hraje tanec a rytmus, spojený s rituálním bubnováním. Dalšími významnými prvky vyskytujícími se v těchto náboženstvích jsou divinace (věštba), iniciace (zasvěcení), obětování, posedlost, snění, modlitby a rituální léčení spojené s prací s bylinami a rostlinami.

african-slave-trade-11

Je důležité vědět, že skupina afrokaribských náboženství je poměrně široká a nepatří do ní pouze haitské vúdú a kubánská santería. Například na Kubě vznikly kromě santeríi také náboženské tradice palo a Abakuá. Vedle haitského vúdú je do této skupiny řazena i jeho jednodušší dominikánská forma, ale i mnohé další náboženské tradice. Na Grenadě a Trinidadu je to kult Šango, spirituální baptisté vyskytující se na Trinidadu a Tobagu, jamajské obeah a rastafariáni, brazilská umbanda, macunba a kandomblé anebo také louisiánské či neworleánské vúdú.

I přes některé podobnosti je důležité mít na zřeteli, že mezi všemi afrokaribskými náboženstvími, která zde zmiňuji, existují kromě podobností i značné rozdíly.

Na tomto webu se věnuji především těmto afrokaribským náboženstvím:

Vúdú

Palo

Santería