Červen 2017

Afrokaribská náboženstvíČlánky

Proč uctívat předky?

O významu uctívání předků v jiných dobách a kulturách lze těžko pochybovat. Možná si však někteří ze čtenářů kladou otázku, k čemu může být dobré uctívání předků v dnešní moderní době. Jedná se přeci o činnost, která na první pohled nepřináší žádný hmatatelný užitek, výhody nebo benefity. Dokonce i magické rituály, modlitby a koupele bývají na rozdíl od uctívání předků často zaměřeny na získání nějakého konkrétního cíle či na splnění specifického přání.